Aktualności

Ogłoszenie

Jerzy Znamirowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Znamirowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ELGOTECH” w Wieliczce informuje, iż wprowadzony do obrotu przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym ELGOTECH, model PSF2-401, typ 05GF.40.01.11, kod EAN 5902694924011 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na zbyt krótką żyłę przewodu uziemienia, co może stwarzać zagrożenie porażenia prądem w wyniku bezpośredniego kontaktu z elektrycznością, w przypadku wysunięcia przewodu zasilania. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.