Dotacja unijna

– informacje ogólne : Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4, projekt: Dotacja na kapitał obrotowy.
– Cele projektu : wspieranie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19, utrzymanie działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy
– Planowane efekty : utrzymanie działalności gospodarczej i zatrudnienia średniego przedsiębiorcy
– Wkład Funduszy Europejskich – wartość projektu 318 173,55 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 55/100) / dofinansowanie z Funduszy Europejskich 318 173,55 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 55/100)