Przedłużacze jednogniazdowe

Cechy produktu w izolacji gumowej

  • Przewód GUMA 3x1 mm2, charakteryzujący się podwyższoną odpornością na warunki zewnętrzne
  • Przewód GUMA 3x2,5 mm duży przekrój żyły umożliwiający użytkowanie urządzeń o wyższym poborze energii
  • Przewód GUMA 3x1,5, 3x2,5 mm2 duży przekrój żyły umożliwia-jący użytkowanie urządzeń o wyższym poborze energii